Korene startet høsten 2001. Korene øver på Betel tirsdager/onsdager, men ikke i skoleferier. Leder er Grete Landa. Jenter og gutter som har fyllt 4 år er velkommen til sang. Flere ganger i året deltar korene på familiegudstjenester!

For mer informasjon kan du kontakte Grethe på 95 97 63 23 eller du kan møte på en øvelse. Velkommen!

 Sauda Barnegospel har øving på Betel

Her er gospel-koret samlet til øving! Godt konsentrert.