Aktivitetsklubben Lyspunkt er for gutar og jenter frå 1. klasse og oppover, med eiga gruppe for dei over 10 år. Det er NLM som står for tiltaket, og det er samlingar annakvar tirsdag gjennom vinterhalvåret. Tidspunkt frå 17:00 - 18:30. Her jobbar borna med forskjellige hobbyaktivitetar, og det vert halden andakt. Enkelte gonger er det kveldar med basar/koselikveld. Lyspunkt held til i kjellaren på kapellet i Saudasjøen, og aktivitetane er utvida med forskjellige spel som bl.a. airhockey og bordtennis. Kontakt  Ågot F. Grindheim tlf: 90 54 64 34