Konfirmasjon!

Du kan melda deg opp til konfirmasjon på dette elektroniske skjemaet. Kontakt gjerne sokneprest Espen Gya på tlf. 41519913 eller ring kyrkjekontoret tlf. 400 35 642 for meir informasjon. Informasjonsmøte om konfirmantåret vil bli annonsert. Konfirmantåret i Sauda spenner vidt, frå helgetur til Solgry leirsted og deltaking på forskjellige samlingar. Konfirmantane får anledning til å velja kva aktivitetsgrupper dei ønsker å vera med i, som t.d. kor, diakoni, KRIK-gymsal og hobbyaktivitetar.