En viktig del av inntektene til kirken kommer fra gaver. Hver søndag er det mulighet i gudstjeneste å bidra til Sauda kyrkelyd eller til en av de Kristne organisasjoner i landet.

Vil du heller gi en langvarig bidrag er det mulig å bli fastgiver. Du bestemmer selv hvilket beløp du gir, hvor ofte du vil gi det og til hvilket formål det skal brukes.

Med en testamentarisk gave kan du støtte kyrkjelydsarbeidet i framtida.

Gaver til Den norske kirke gir rett til skattefradrag. På kirken.no har vi samlet informasjon om ordningen og hvilke konsekvenser denne får både for den som gir og menigheten som mottar gaver. Du kan også ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon.

Vårt kontonummer er: 3520.62.17810