Dåp - vegen inn i kyrkja

I Sauda kyrkelyd er det vanlig å døpe barna i hovedgudstjeneste, ikke i en egen dåpsgudstjeneste. Det er mange søndager i året hvor det gis mulighet til dåp. På kirken.no finner du mer informasjon om dåpens bakgrunn og selve dåphandlingen.

Ta kontakt med kirkekontoret ved spørsmål eller for å avtale dåpsdato.