1. Torunn Tornes Djuvik

2. Sigfred Tårland

3. Jan Reidar Årtun

4. Knut Risvold Aalvik 

5. Gunnar Solvang

6. Nansy Lund

 

Skjærtorsdag kl 20 i Sauda kyrkje. Gudsteneste med nattverd. Gya/Fosstveit. Helge Pedersen syng songar av Bjørn Eidsvåg.

Langfredag kl 20 i Saudasjøen kapell. Helberg/Fosstveit. 

1. påskedag kl 12 i Sauda kyrkje. Gudsteneste med nattverd og dåp. Gya/Erler.

1. påskedag kl 19 i Hellandsbygd kapell. Gudsteneste med nattverd. Gya/Erler.

punktbilde